יום העצמאות-כיצד עלינו להראות בעולם?/אהובה קליין.

שלום לכולם
בפורום תמצאו פירושים, תובנות וחידודים על 'פרשת השבוע'
מאמתחתה של הגב' אהובה קליין.
מדי פעם גם נזכה לצפות בתמונות אותן ציירה, על נושאים תנ"כיים.
הרגישו בנוח להוסיף 'חידושים' ו'חידודים' רלוונטיים.

יום העצמאות-כיצד עלינו להראות בעולם?/אהובה קליין.

הודעהעל ידי אהובה קליין » 06 מאי 2014,14:04

יום העצמאות- כיצד עלינו להראות בעולם?
מאמר מאת: אהובה קליין.
[המאמר לעילוי נשמת אמי ז"ל-חיה בת בן-ציון]
יום העצמאות- הוא יום שמחתנו - זכינו ,בע"ה ,להקים מדינה משלנו על אדמת הקודש- אדמת ארץ ישראל.
בתום אלפיים שנות גלות ,לאחר סבל ,ייסורים ומאורעות קשים בארצות ניכר, שבנו אל מולדתנו, כפי שהנביאים ניבאו זאת בצורה נפלאה- דוגמת יחזקאל הנביא: "לכן אמור: כה אמר ה' אלוקים: וקבצתי אתכם מן העמים-
ואספתי אתכם מן- הארצות, אשר נפוצותם בהם, ונתתי לכם את- אדמת ישראל.."[יחזקאל י"א, י"ז]
השאלות הן:
א] מהי ההוכחה כי ארץ ישראל שייכת לעם ישראל?
ב] מהו המפתח להצלחת קיום חיינו בשלום ובשלוה בארצנו?
ג] כיצד עלינו להראות בעיני העולם?
התשובה לשאלה א]
מתוך התבוננות במקרא ,ניתן ללמוד: כי אדמת ארץ ישראל-
הובטחה עוד לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, כפי שהכתוב מציין:
"ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת.."[בראשית ט"ו, י"ח] וכן נאמר: "ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגורך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם והייתי להם לאלוקים: ויאמר אלוקים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם: זאת בריתי אשר תשמרו ביני ובינכם ובין זרעך אחריך הימול לכם כל זכר.." [בראשית י"ז, ח-י"ד]
בהתאם להבטחה נצחית זו -ניתן לראות בבירור כי כל יהודי אשר מכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו, ומל אותו - הוא מצרף אותו לברית הנצחית המקשרת את עם ישראל לארץ ישראל. ההבטחה ניתנה גם ליצחק-בן אברהם: "ויאמר אלוקים אבל שרה אשתך יולדת לך בן וקראת שמו יצחק והקימותי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו"[שם י"ז, י"ט-כ"א]
לעומת זאת ,ישמעאל לא זכה בנחלת הארץ, למרות שגם הוא היה בנו של אברהם.
ליצחק היו שני בנים: יעקב ועשיו, ומי שקיבל את הבטחת הארץ-היה יעקב, כפי שהכתוב מציין: "ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים: וייתן לך את- ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוקים לאברהם"[שם כ"ח, ג-ד]
הבטחת הארץ ניתנה גם לשנים עשר השבטים-בני יעקב: "וירא אלוקים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו...ואת הארץ, אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ" [שם ל"ה, ט- י"ב]
כאשר משה זוכה לראות את הסנה הבוער הקב"ה מבטיח לו: "וארד להצילו מיד מצרים, ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש....[שמות ג,ח- י"ב]
התשובה לשאלה ב]
הקב"ה מעניק לעם ישראל את הארץ וכדי שאנחנו נהיה ראויים לכך- אנו מצווים לקיים את התורה ומצוותיה. להיות עם סגולה, "ממלכת כוהנים וגוי קדוש" ובכך להאיר לכל הגויים בעולם.
קיום המצוות בן אדם למקום ובין אדם לחברו-מהווה תנאי להשתקע בארץ הקודש, כפי שנאמר: "ושמרתם את כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה: למען תאריכו ימים על- האדמה אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת להם לזרעם ארץ זבת חלב ודבש" [דברים י"א, ח-ט]
עם ישראל שונה מיתר העמים בכך שזכה לקבל את התורה והתחייב כאיש אחד בלב אחד במילים: "נעשה ונשמע"
משום כך הקב"ה מביט בנו ובוחן את התנהגותנו באם אנחנו עומדים בתנאים שהתחייבנו לקבל, כפי הכתוב:
"ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה"[שם י"א,י"ב]
כדי להשיג את השלום הנכסף עלינו להיות מחוברים לעץ החיים- הלוא היא תורתנו הקדושה ,כפי שנאמר: "אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם: ונתתי גשמיכם בעיתם ונתנה הארץ יבולה...ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד.."[ויקרא כ"ו,ב-ח]
התשובה לשאלה ג]
בשיר השירים נאמר: "כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות":[שיר השירים ב,ב]
ישנו פירוש האומר: "כדרך שהשושנה הזו נאה, בין החוחים - כך ישראל נאים במעשיהם מכל האומות"
הכוונה: כאשר עם ישראל משמש דוגמא לעמים במעשים טובים ועשיית מצוות -בכך הוא מפיץ אור לכל העולם, כפי שנאמר: "והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך" [ישעיהו ס"ג]
יהי רצון שמדינת ישראל תלך ותפרח, ותפיץ אורה לכל העולם ודברי נבואה אלו יתממשו במהרה:
"כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"
'בראי התנ"ך'

http://ahuvaklein.blogspot.com/
אהובה קליין
דברי חכמים
 
הודעות: 1135
הצטרף: 16 יוני 2009,14:04

חזור אל פרשת השבוע

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־2 אורחים

cron